Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatwy lokalnej

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej: TUTAJ

Załącznik do wyników konsultacji: TUTAJ

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 486/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, termin konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie został wydłużony do dnia 16 stycznia 2015 r.

Otwarte spotkanie z mieszkańcami Miasta Szczecin zwane spotkaniem konsultacyjnym, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 19:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Ponadto, konsultacje w przedmiotowej sprawie odbywają się w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych spotkanie konsultacyjne w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zaplanowane na dzień 11 grudnia 2014 r. na godz. 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin nie odbędzie się. Nowy termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości na 14 dni przed planowanym wydarzeniem.

Za zmianę przepraszamy.

 

Prezydent Miasta Szczecin zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami w okresie od dnia 20 października 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Projekt uchwały do pobrania: TUTAJ

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 

1)
otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Miasta Szczecin.

2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/10/20 11:37:33, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Jadczak, dnia: 2015/02/03 14:15:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Jadczak 2015/02/03 14:15:55 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2015/02/03 14:14:05 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2015/02/03 13:50:31 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2015/02/03 13:47:55 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/19 13:58:56 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/19 13:58:12 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/19 13:56:32 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/19 13:45:29 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/04 14:49:16 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/04 14:35:26 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/04 14:34:06 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/04 14:28:47 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/12/04 14:28:31 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/11/26 15:40:40 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/10/20 14:48:06 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2014/10/20 13:48:45 modyfikacja wartości
KonsultacjeAdmin 2014/10/20 13:38:08 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/10/20 11:46:05 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/10/20 11:40:38 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/10/20 11:39:09 modyfikacja wartości
Alicja Jadczak 2014/10/20 11:37:33 nowa pozycja