Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Budowa Obwodnicy Śródmieścia – etap VII

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE "OBWODNICY ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA - ETAP VII - BUDOWA ULICY OD WĘZŁA ŁĘKNO DO ULICY 26 KWIETNIA"

 

Raport z konsultacji społecznych: POBIERZ
Załącznik do raportu: POBIERZ

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZADANIA BUDŻETOWEGO "OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA - ETAP VII - BUDOWA ULICY OD WĘZŁA ŁĘKNO DO ULICY 26 KWIETNIA"

Na podstawie Zarządzenia Nr 207/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2016 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od 10.06.2016 r. do 10.07.2016 r., których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zadania budżetowego „Obwodnica Śródmieścia Szczecin – etap VII – budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie planów sytuacyjnych oraz opisu dla budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina – Etap VII na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: wim@um.szczecin.pl.

Koncepcja projektowa inwestycji:

- Opis rozwiązania: POBIERZ
- Rysunek 1: POBIERZ,
- Rysunek 2: POBIERZ,
- Rysunek 3: POBIERZ 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl