Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

baner Szzczecińskiego Budzetu Obywatelskiego 2019

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO SBO 2019?

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DO SBO 2019

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Nr 179/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 w związku z Uchwałą Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zarządza się przeprowadzenie na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

W ramach konsultacji społecznych w sprawie SBO 2019 na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin została przeznaczona kwota 9.000.000 złotych.

Już po raz szósty Mieszkańcy Szczecina zdecydują jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Mieście w ramach kolejnej edycji Budżetu.

Zadania do SBO 2019 można zgłaszać w terminie od dnia 7 maja do dnia 3 czerwca 2018 r.

Zapraszamy na stronę internetową Urzędu poświęconą konsultacjom społecznym w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019: sbo.szczecin.eu, za pośrednictwem którego mogą Państwo złożyć wniosek, zapoznać się z zasadami tegorocznej edycji Budżetu, jak również zadać pytanie i uzyskać niezbędną pomoc.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl